1998 - 2000

Opublikowano w Historia

W dniu 22.09.1998 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które podsumowało działalność za okres ostatniego czterolecia. W wyborach władz klubu do zarządu wybrano: Pawła Abratkiewicza, Bogdana Drozdowskiego, Tomasza Dziubeckiego, Mieczysława Fijarczyka (prezes), Jolantę Kmiecik, Hieronima Małka (wiceprezes), Jana Śnioszka (dyrektor klubu) oraz Ryszarda Szymczyka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Zygmunta Dziedzińskiego, a członkiem Marka Łakomskiego.