ŁUCZNICTWO (1955 - 1960)

Pod koniec lat pięćdziesiątych w KS PILICA zawiązana została sekcja łucznicza. Jej trwał kilka lat. Spora grupa zwolenników tego sportu ćwiczyła w sali i na otwartym powietrzu. Osiągnięte wyniki nie były jednak na poziomie wyczynowym. Zarząd sekcji stanowili: Tadeusz Hartman, Edward Żegnałek, Leon Koprowski, A. Polak i Zofia Kiełkowićz. W 1960 roku sekcję rozwiązano.