Zarząd Klubu Sportowego PILICA

KS Pilica. Opublikowano w Zarząd

 NOWY ZARZĄD KS PILICA (od lewej: Jaromir Radke, Leszek Anteczek, Tomasz Cichowski, Piotr Milewicz - Prezes , Wiesław Kmiecik, Joanna Wojtakowska, Grzegorz Miazek, Jolanta Kmiecik - Wiceprezes ).

NOWY ZARZĄD KS PILICA (od lewej: Jaromir Radke, Leszek Anteczek, Tomasz Cichowski,
Piotr Milewicz - Prezes, Wiesław Kmiecik, Joanna Wojtakowska, Grzegorz Miazek, Jolanta Kmiecik - Wiceprezes).