1997

Opublikowano w Historia

Restrukturyzacja trwająca nieprzerwanie od 1990 roku umożliwia dalszą działalność Klubu PILICA, mimo bankructwa ZWCH WISTOM w październiku 1997 roku. W latach 1994-1996 pomoc zakładu w utrzymaniu obiektów sportowych była minimalna, ale ciągle istniała.
W 1995 roku dzięki wysiłkom Zarządu Klubu, a szczególnie mgr Jana Śnioszka, pomocy Przewodniczącej Rady Miasta Haliny Jankowskiej i Prezydenta miasta Tomaszowa Maz. mgr Zbigniewa Knapa oraz zgodzie zakładów WISTOM S.A., skomunalizowano obiekty przy ul. Strzeleckiej i przekazano w zarząd KS PILICA, tym samym ratując je przed zniszczeniem, które można dziś oglądać w byłym WISTOMIE.

Głównie dzięki postawie Syndyka oraz niektórych członków Zarządu ZWCH WISTOM we wcześniejszym okresie nie przekazano KS PILICA w wieczyste użytkowanie boiska piłkarskiego przy ul. Spalskiej, tylko sprzedano je osobie prywatnej, co jest równoznaczne ze zniszczeniem jednego z ładniejszych obiektów sportowych w mieście.
Wcześniej zlikwidowano kolejno trzy sklepy klubowe, gdyż przynosiły już straty, sprzedano środki transportu, zlikwidowano praktycznie działalność gospodarczą, która nie wytrzymała konkurencji sektora prywatnego.
Stan organizacyjno-prawny na rok 1998 wyglądał następująco:
Liczba członków - 231
Liczba czynnych zawodników - 215
Liczba działaczy społecznych - 16
Liczba sekcji sportowych - 3
Liczba trenerów I i II klasy - 1 + 2 = 3
Liczba instruktorów - 3
Liczba pracowników technicznych - 2
Liczba pracowników administracji - 1
Liczba zawodników:
sekcji łyżwiarstwa szybkiego - 108 osób,
kręglarstwa - 65 osób i piłki nożnej - 42 osoby.
Koncentracja działalności w trzech sekcjach nadała klubowi więcej jakości, kosztem ilości. Lepsze wyszkolenie, lepsza organizacja, mniej dyskusji kompetencyjnych, mniej administracji i lepsze wyniki sportowe, to sąniezaprzeczalne fakty. Sport nie znosi próżni odradzając się tam gdzie są ludzie, entuzjaści sportu.
W sezonie 1995/I996 drużyna piłkarska PILICY spada z III ligi po 10-letnim nieprzerwanym pobycie. Mimo to sukcesy młodzieży w łyżwiarstwie szybkim i kręglarstwie mają skalę krajową i w rankingu klubów PILICA zajmuje rokrocznie czołowe miejsca w kraju w sporcie młodzieżowym.
Szansą ma kontynuację działalności gospodarczej byłoby otrzymanie od zakładu praw do boiska i obiektów sportowych przy ul. Spalskiej, wybudowanych i odremontowanych w ostatnim dwudziestoleciu ze środków klubu. Ponieważ brak było woli i odwagi wcześniejszych Dyrektorów zakładu, klubowi podcięto ważną gałąź rozwojową, jaką była działalność gospodarcza na własny rachunek.
Głównym motorem działalności klubu był od 1984 roku dyrektor t 1 owego, a następnie i obecnie dyrektor Klubu PILICA mgr Jan Śnioszek. Były działacz AZS CZĘSTOCHOWA, człowiek ambitny i pełen energii, od 16 lat dba o tor lodowy i klub bardziej niż o rodzinę. Nie szczędził sił, czasu ani spraw osobistych aby obiekt był zawsze sprawny, zadbany i rozwojowy.
Od 1997 roku pracownik MOSiR-u, kieruje w dalszym ciągu torem lodowym, a społecznie pełni funkcję dyrektora klubu. Księgową klubu przez wiele lat była Bożena Juszczak, a Teresa Gronostaj, najdłużej pracującym w klubie pracownikiem administracji.

Powiększ
Prezes PZŁS Kazimierz Kowalczyk (z prawej) wręcza Hieronimowi Małkowi dyplom za I miejsce w rankingu klubowym w Polsce dla K.S. PILICA za rok 1997.
W środku Jan Śnioszek.