KAJAKARSTWO (1935 -1968)

1934 „Liga Morska i Kolonialna" organizuje spływ do Gdyni pod hasłem „Cała Polska do morza". z TFSJ bierze udział 20 kajakarzy.

1935 Powołanie sekcji kajakowej w maju 1935 roku.
Pierwszy kajak dla sekcji był darem od inż. Feliksa Wiślickiego. Organizowano kursy szkutnicze i budowano kajaki z materiałów zakupionych przez fabrykę. Skompletowano sprzęt kajakowy dla zawodników i do rekreacji. Kierownictwó sekcji stanowili: kierownik - Eugeniusz Jankowski, skarbnik - Jan Kaźmierowski, odpowiedzialny za sprzęt - Fabian Wojewódzki, warsztat prowadził - Wacław Łosicki.
Członkowie sekcji: Natalia Bałaban, Janina Dylewska, Jadwiga Jerzykowska, Bronisława Młynarczyk, Elżbieta Patz, Zofia Skorupin, Nadieżda Szramkowska, Ujmówna, Alfred Borensztajn, Longin Chrustowicz, Andrzej Furdal, Jan Goździk, Stanisław Gust, Tadeusz Hartman, Jan Hess, Władysław Kott, Hieronim Lejman, Ryszard Malinowski, Józef Pietrasik, Tadeusz Rakowski, Józef Rembski, Józef Remisz, Czesław Sadłecki, Wacław Skorupiński, Edmund Tachowski, Wojtaszek.
Najpierw zajęcia odbywały się bez instruktora. Następnie kurs instruktorski skończył jeden z najlepszych kajakarzy KS TFSJ Alfred Borensztajn i Jan Kaźmierowski. Szkolili oni potem kolegów. Zajęcia trwały od maja do października.
W pierwszych zawodach - wyścigu: Tomaszów - Biała Góra - Tomaszów zwyciężyła osada A. Borensztajn i L. Koprowski.
W wyścigu: Tomaszów - Spała - Tomaszów: osada TFSJ - Alfred Borensztajn i Leon Koprowski zajęła drugie miejsce.

1936 Rejestracja sekcji w PZK oraz w Warszawskim Okręgowym Związku Kajakowym (WOZK).
W zawodach Tomaszów - Spała - Tomaszów o nagrodę dr J. Potapowiczówny startowało 20 zawodników i zawodniczek.
Czerwiec - zawody w Warszawie - startowały nasze osady.
Sierpień - wyścigi ZHP - osady Koprowski-Rakowski (II m.p i Rembski-Sadłecki (III m.). Czerwiec - wycieczka: Tomaszów - Sulejów - udział wzięło 20 osób.
Mistrzostwa Warszawy: mistrzostwo na 1.000 m. i wicemistrzostwo na 10.000 m. - zdobyła osada W. Kot i J. Pietrasik.

1937 Odbyły się mistrzostwa międzyklubowe o puchar prezesa klubu J. Karlińskiego.
1938. 25.05. - Mistrzostwa Okręgu Warszawskiego w Tomaszowie na Pilicy:
600 m - jedynki - wygrała Z. Skorupińska
600 m - dwójki - wygrały Z. Skorupińska i J. Dylewska.
07.08. Kajakowe Mistrzostwa Tomaszowa:
10.000 m - zwyciężył A. Furdal, a TFSJ drużynowo zajął II miejsce.
28.08. Klubowy wyścig o puchar Dr J. Potapowiczówny - wygrał A. Furdal.
11.09. Mistrzostwa Warszawy:
600 m w dwójkach - wygrały J. Dylewska i Z. Skorupińska.
1.000 m w jedynkach - wygrał A. Furdal.
600 m w jedynkach - Z. Skorupińska - II miejsce
Wrzesień - Tomaszów - Spała - Tomaszów o puchar prezesa J. Karlińskiego wygrała osada TFSJ A. Furdal i Wojtaszek.

1939 Na koniec roku 1938 sekcja liczyła 72 członków z tego 41 zarejestrowanych w PZKaj. Licencje zawodnicze posiadało 14 zawodników i 7 zawodniczek. Sezon przed wojną zainaugurowano 18 maja, ale brak jest informacji o odbytych imprezach.

1945 Jako jedną z pierwszych reaktywowano sekcję kajakarską. Na czele stanął Jan Hess, a opiekunem sprzętu został Jerzy Kaźmierowski.

1949 W pierwszym okresie po wojnie zawodnicy startowali w miejscowych imprezach a potęgą kajakarską był ZWM-owski ZRYW.

1950
Kajakarze WŁÓKNIARZA zaczynają wygrywać zawody.
Dwójki na dystansie 10.000 m - trzy pierwsze miejsca dla WŁÓKNIARZA:
I miejsce - Jan Szczepański - Kazimierz Ostalak,
II miejsce - Jerzy Michalak - Andrzej Kubinek,
III miejsce - Jan Nagrodzki - Mieczysław Tonowicz.

1951 Mistrzostwa Tomaszowa na 10.000 m w dwójkach mężczyzn wygrała spośród 40 osad - osada WŁÓKNIARZA R. Goździk - J. Szczepański.
W 1952 roku osada ta wygrała też na 1.000 m i 10.000 m.
W kwietniu wybrano zarząd sekcji: kierownikiem został Jan Hess, zastępcą B. Adamowski, sekretarzem Stanisław Życzyński, gospodarzami Jan Szczepański i Andrzej Kubinek, kronikarzem Antoni Fedorowicz, sanitariuszką Barbara Sękówna.

1952/56 Powstaje UNIA. Zahamowana zostaje działalność sportowa. Wyniknęła konieczność starań o nową przystań, dla której uzyskano nowy teren i rozpoczęto jego zagospodarowywanie. W 1956 roku na czele sekcji stanął Jan Hess i Henryk Michta.

1957/68 Od 1957 roku sekcja kajakowa nie prowadziła sportu wyczynowego. Działaczami społecznymi sekcji byli w tym okresie: Henryk Michta, Franciszek Zysiak, Czesław Osuchowski i Marian Pietruszczak. Ilość członków sekcji nie przekraczała 20 osób. Organizowano imprezy o charakterze rekreacyjnym i turystycznym.

1968 Uchwałą Zarządu Klubu przekazano sekcję kajakową do Zakładowego Koła TKKF.