GIMNASTYKA (1930 -1957)

1930 Sekcja gimnastyczna powstała bezpośrednio po narodzinach KS TFSJ i nie miała charakteru wyczynowego. Celem sekcji były ćwiczenia przygotowawcze zespołów gimnastycznych do corocznych rewii fabrycznych.
Po dwóch latach sekcję zlikwidowano, a drużynę do pokazów fabryka y' . zorganizowała z pracownic wybranych spośród ćwiczących dla relaksu w czasie przerwy w pracy. Treningi zespołów gimnastycznych prowadziła absolwentka CIWF Mieczysława Hołyszewska.

Ćwiczenia gimnastyczne w czasie przerw w pracy

Ćwiczenia gimnastyczne
w czasie przerw w pracy

1949 W wyniku nakazu władz nadrzędnych zorganizowano sekcje gimnastyczną w klubie WŁÓKNIARZ. W tym okresie organizowano kursy instruktorskie przygotowujące do prowadzenia zapraw gimnastycznych i funkcji sędziowskich. Kurs taki skończył późniejszy prezes KS PILICA Włodzimierz Chmielewski.
k : Występy gimnastyczne były głównym punktem pokazów w czasie różnych uroczystości o charakterze sportowym. Sytuacja poprawiała się gdy rozpoczęto ćwiczyć w sali TPD Nr 1.

1953 Na Walnym Zebraniu organizacyjnym UNII 18.11.1953 r. powołano sekcję gimnastyczną żeńską - pod opieką N. Goździk, i męską - pod opieką Jana Książka. Sekcja żeńska rozpadła się po dwóch latach z powodu braku chętnych. Pierwszy występ gimnastyków UNII nastąpił 27-29.06.1954 r. w Lesznie w czasie II Spartakiady ZS UNII. Drużyna wystąpiła w składzie: Henryk Bożyk, Izydor Jóźwik, Józef Klinota i Kazimierz Stańdo. Posiadali oni III Klasę Sportową. Nie osiągali 9, jednak większych sukcesów. Kazimierz Stańdo zajął II miejsce w ćwiczeniach na poręczach z wynikiem 8,05 pkt. W okresie lata drużyna przygotowywała się w Warszawie do występów w czasie uroczystości X-lecia PRL w Lublinie.

1955
Izydor Jóźwik w Mistrzostwach Wojewódzkich w Łodzi zwyciężył w klasie III w ćwiczeniach na poręczach i był drugi w sześcioboju.

Ćwiczy Izydor Jóźwik 1955 r.
Ćwiczy Izydor Jóźwik 1955 r.

Ćwiczy Izydor Jóźwik
1955 r.

Ćwiczy Izydor Jóźwik
1955 r.

1956 W klubie istniała już tylko sekcja męska. Kierownikiem został Marian Pietruszczak, a trenerem Jerzy Wolnicki. Treningi prowadzono dwa razy w tygodniu. Przybywało sprzętu do ćwiczeń, który latem wynoszono w pogodne dni na boisko.
24-26.08.1956 r. na Centralnych Mistrzostwach ZS UNIA w Tarnowie, Bogdan Krzejski zwyciężył w III klasie w ćwiczeniach na kółkach.

1957 Po zmianie Statutu w KS PILICA sekcja gimnastyczna istniała jeszcze jakiś czas ale : nie wykazywała aktywności. W barwach KS PILICA ćwiczyli jeszcze Izydor Jóźwik i Hanuszkiewicz.