Od wielu lat nasz system społeczno - polityczny zmienił warunki finansowania działalności klubów sportowych. Klub Sportowy "Pilica" posiada aktywne grono przyjaciół zebranych nieformalnie w Klubie Przyjaciół KS "Pilica" od 1999 roku, którzy aktywnie wspomagają działalność klubu i bez których byłaby ona ograniczona albo wręcz niemożliwa.

Mądra polityka władz miejskich Tomaszowa Maz. a szczególnie mgr Zbigniewa Knapa uratowała nieliczne w skali kraju obiekty - TOR LODOWY i KRĘGIELNIĘ przez ich komunalizację. Dzisiaj spora część działalności sportowej klubu jest finansowana z budżetu miasta dzięki kolejnym Prezydentom Tomaszowa Maz.: Stefanowi Gołaszewskiemu Senatorowi RP Jerzemu Adamskiemu, Mirosławowi Kuklińskiemu, Rafałowi Zagozdowni oraz Przewodniczącym Rady Miasta Halinie Jankowskiej i Ryszardowi Grudzińskiemu. Główną bolączką pozostaje szczupłość środków finansowych. Dzięki Radzie Przyjaciół Klubu na czele z Prezydentami Jerzym Adamskim, Tomaszem Kumkiem, zrzeszającej prywatnych właścicieli firm Tomaszowa Maz. oraz dyrektorom firm zagranicznych możemy działać dalej i w ich ręce składamy również dalsze dzieje tego klubu, który tak wiele zrobił dla miasta Tomaszowa Maz. Sponsorami KS PILICA w minionym okresie byli właściciele firm prywatnych, firmy państwowe oraz osoby prywatne i instytucje.

 I TY MOŻESZ ZOSTAĆ NASZYM SPONSOREM !!! 

Osiągane przez naszych sportowców sukcesy na arenach krajowych
i międzynarodowych są również Waszą zasługą. Jeszcze raz tą drogą dziękujemy za okazane wsparcie i życzymy dalszego rozwoju Waszym Firmom i instytucjom.

Za okazaną wrażliwość, sympatię do młodzieży i troskę o rozwój sportu serdecznie wszystkim dziękujemy.
Będziemy pamiętać o Waszej pomocy.

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Miasto Tomaszów Mecenasem Sportu
Urząd Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
i
Rada Miejska Tomaszowa  Mazowieckiego  

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu Program KLUB
   
ARTOM

ARTOM

BESTTRAILERS

BESTTRAILERS

Interstal

INTERSTAL