SPORTY MOTOROWE (1950 -1957)

1950 Zainteresowanie sportami motorowymi zrodziło się wśród członków i działaczy WŁÓKNIARZA na początku 1950 r. Założono sekcję motorową, skupiającą posiadaczy motocykli z Tomaszowa Maz., Ujazdu, Wolborza i innych okolicznych miejscowości. Kierownikiem sekcji został Porczyk. Program działania sekcji nie miał charakteru wyczynowego lecz turystyczno-rekreacyjny. Taki też program realizowano w latach 1950 - 1952, prowadząc oprócz tego kursy prawa jazdy.

1954 W tym roku, w Zrzeszeniu UNIA powstaje nowa sekcja motorowa. Obie sekcje rywalizują ze sobą. W pierwszym wyścigu, zorganizowanym dla obydwu sekcji zwyciężają zawodnicy UNII: l. Władysław Piotrowski, 2. Arkadiusz Tokarski i 3. Michał Kozłowski. Sekcja była dość liczna, posiadała wielu członków.

1956 W lutym wybrano władze sekcji: Aleksander Jarecki, Konstanty Lech, Michał Grudziński, Stanisław Białkowski, Michał Kozłowski i Zdzisław Jarecki.
W dniu 6 maja odbył się w Piotrkowie Tryb. Rajd uniwersalny, w którym motocykliści UNII zajęli l. i 5. Miejsce. W tym samym dniu, w zawodach „I kroku" dwaj zawodnicy zdobyli też licencje zawodnicze III klasy.
W dniu 23 września uliczny wyścig w obwodzie zamkniętym, z udziałem gości, nie przyniósł UNII sukcesów.

1957 Reaktywowany Klub Sportowy PILICA patronował jeszcze jakiś czas sekcji motorowej, ale program jej ograniczał się już tylko do działalności turystycznej. Zarząd podjął więc decyzję o przekazaniu sekcji do Zakładowego Koła Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF).