BRYDŻ SPORTOWY (1983 -1996)

Opublikowano w Brydż sportowy

1983 Sekcja zostaje przyjęta do klubu w czerwcu 1983 roku, który sprawuje z początku opiekę organizacyjną, udostępnia lokal ale również dofinansowuje działalność sekcji.

1983/84 Sekcja zgłoszona zostaje do rozgrywek łódzkiej klasy A, a II drużyna do klasy C. Drużyna I zajmuje 3 miejsce w klasie A i dostaje prawo startu w barażach do ligi okręgowej. Baraże z udziałem łódzkich drużyn - SEM Zgierz, CZERWONY RYNEK Łódź i MEDYK Łódź wygrywa PILICA z 48 pkt. I awansuje do klasy okręgowej.
W rozgrywkach ligi okręgowej drużyna w pierwszym sezonie zajmuje IV miejsce na 8 zespołów z dorobkiem I40 pkt.
Powołanie OZBS w Piotrkowie Tryb. powoduje przeniesienie rozgrywek do ligi okręgowej województwa piotrkowskiego. Liczny jest też udział brydżystów PILICY w wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach indywidualnych i parami, co korzystnie wpływa na poziom sportowy sekcji. Patronat PILICY nad sekcją dał zespołowi brydżowych zapaleńców oprócz własnej przystani wsparcie duchowe i minimalne wsparcie finansowe - sekcja liczy 20 członków i oprócz rozgrywek sportowych mistrzowskich i towarzyskich prowadzi działalność szkoleniową i popularyzatorską. Jako jedyna sekcja pracuje bez etatowej kadry szkoleniowej.

1984/85 I zespół walcząc w lidze okręgowej zajmuje następujące miejsca: 1984/1985 - 1
1985/1986 - 6
1986/1987 - 4
1987/1988 - 2
W 1985 roku zespół walcząc o awans do II ligi odpadł w pierwszym etapie rozgrywek.
Olbrzymi wkład pracy dla tej sekcji wnosi zawodnik, instruktor i działacz sportowy Zdzisław Reszka, który jest też przewodniczącym OZBS w Piotrkowie Tryb. od 1984 roku. Był to autentyczny działacz społeczny, których coraz mniej się rodzi w zmiennym klimacie politycznym.

1987/88 Druga drużyna PILICY po 4 latach gry w klasie A awansuje do ligi okręgowej. PILICA posiada 6 zawodników z II klasą sportową i 8 zawodników z III klasą sportową. Tytuł „mistrz okręgowy" posiada 4 zawodników, a „mistrz klubowy" również 4 zawodników.
Instruktorem I klasy jest jedna osoba, dwóch zawodników ma uprawnienia sędziowskie.
Najlepsze pary tego okresu stanowili zawodnicy: Kociński - Żelazowski Mizgalski - Reszka Pietrzyk - Żelazowski Żerek - Rytych Reszka - Ziemkiewicz Filipiak - Żerek Kociński - Pietrzyk Edyk - Staśkiewicz Gałek - Żerek
Zawodnicy ci startują oprócz rozgrywek drużynowych w takich turniejach jak: ' Grand Prix Warszawy, „Wiosenny Łódź", OTP Radom, OTP Energetyka czy turnieju „Niebieskich Źródeł", organizowanym w Tomaszowie Maz. przez naszych działaczy. Próbuje się zainteresować brydżem młodzież szkolną ZSZ Nr 1.

1989/93 Drużyna PILICY uczestniczy w rozgrywkach ligi okręgowej wystawiając od jednego do trzech zespołów. Od 1990 roku sekcja finansuje się sama, z własnych składek opłacając wszystkie opłaty i koszty startów, dojazdów i pobytów.
Zespól zajmuje III miejsce w lidze okręgowej, awansuje do półfinału, gdzie po pokonaniu RKS II Radomsko awansuje do finału. W finale walczą zespoły: PILICY BOLO Tomaszów, TTB LECHIA Tomaszów i PILICA I Przedbórz. Wygrywa zespół BOLO-PILICA i awansuje do ligi międzyokręgowej.
PILICA reprezentowali: Waldemar Gałek, Marek Krawczyk, Mirosław Rytych, Cezary Pipiński, Jacek Czechowicz, Bogdan Przyjemski (kierownik drużyny), Marek Skomorow, Dariusz Weider i Kazimierz Żerek (kapitan drużyny).

1994l96 Działalność sekcji słabnie, gdyż odchodzą działacze społeczni sekcji, którzy działali i organizowali, załatwiali i finansowali rozgrywki.
Sekcja istniała głównie dzięki społecznej praey Zdzisława Reszki i Bohdana Przyjemskiego.