KOLARSTWO (1936-1969)

1936 W okresie międzywojennym kolarstwo było bardzo popularną dyscypliną sportu w tomaszowskich klubach, ale poziom tej dyscypliny był amatorski. Żadna z sekcji kolarskich nie było zgłoszoną w PZ Kol. W klubie sportowym TFSJ sekcję kolarską powołano wiosną 1936 roku. Kierownikiem sekcji do wojny był Stefan Mędrzycki. Koszt utrzymania sekcji spoczywał na barkach zawodników, którzy ścigali się na własnych rowerach, utrzymywali je i naprawiali na własny koszt. Strój kolarski w którym kolarze zobowiązani byli występować, szyty był na zlecenie fabryki, a zawodnicy spłacali go ratalnie z własnych zarobków. W 1936 roku kolarze PILICY startowali w pięciu wyścigach miejskich i międzyklubowych.

1937
Sekcja kolarska została zgłoszona do Polskiego Związku Towarzystw Kolarskich i ŁOZKol. i liczyła 35 zawodników. Kapitanem sportowym sekcji został Władysław Szymański. Nie było trenera i zawodnicy trenowali zgodnie z własnym wyczuciem. Zarząd klubu też nie poświęcał tej dyscyplinie działań, ale wiele słów. Sezon trwał od 13 czerwca do 23 października, a wyścigi odbywały się na dystansach 25-27 Zawodnicy TFSJ startowali bez większych sukcesów w sześciu wyścigach.

1938 Sezon należał do bardziej udanych. Dwa pierwsze wyścigi wewnątrzklubowe wygrał Harry Stark. W wyścigu organizowanym przez Związek Strzelecki w Tomaszowie Maz. Kudliński Aleksander zajął drugie miejsce a inni kolarze byli na 4 i 5 pozycji. Tytuł wicemistrza Tomaszowa zdobył H. Stark, a drużyna TFSJ była trzecia. Nasi kolarze startowali też poza Tomaszowem w Głownie. ŁOZ Kol. był organizatorem takich imprez i w głównym wyścigu na 100 km H. Stark był drugi. W sezonie 1 roku Władysław Krężelewski i Harry Stark zdobyli licencje kolarskie, a siedemnastu innych kolarzy sekcji karty wyścigowe.

1939 Atmosfera tego roku była napięta z powodu groźby wybuchu wojny i dlatego ograniczono ilość imprez sportowych. Oprócz imprez wewnątrzklubowych zorganizowano jeden wyścig na 50 km dla posiadaczy kart wyścigowych. Oprócz wyścigów kolarze organizowali imprezy turystyczne jak: Zjazd Gwiaździsty" do Łowicza na Święto Bożego Ciała, „Ogólnopolski Turystyczny Zjazd Kolarski" i inne.

Działaczami kolarskimi okresu międzywojennego byli:
Władysław Szymański   Marian Kamiński
Józef Spała                  Stefan Mędrzycki
Władysław Świdziński    Aleksander Zatorski
Józef Tkaczyk

Zawodnicy sekcji kolarskiej:
Władysław Kaczmarski  Harry Stark                     Antoni Czuryłło
Aleksander Kudliński     Alfons Brzeziński             Wacław Dróżdż
Bronisław Kumpicki       Henryk Chmielewski        Jan Jaskuła
Stanisław Majchrowski   Władysław Chmielewski   Grduk
Mikszewski                   Władysław Cukier            Szafenberg
Stanisław Murawski       Aleksander Piwowarski     Jan Świderek
Franciszek Olek             Jan Siewierski                 Stanisław Tomczyk
Władysław Osiński         Bronisław Pawłowski        bracia Starczewscy
Bolesław Pawłowski       Wacław Suski

1947 Główną bolączką w organizowaniu sekcji po wojnie był brak rowerów. Oprócz nielicznych posiadaczy rowerów wyścigowych, na wyścigi zgłaszali się właściciele
rowerów turystycznych. Pierwszy po wojnie wyścig odbył się w dniu 15.06.1947 r. na dystansie około 20 km. Wyścig ten ukończyło trzech kolarzy klubu - 1. Józef Deredas (PILICA), 2. Walendowski (KS OM TUR), 3. J. Stroiński (PILICA).

1950 W marcu 1950 roku powołano sekcję kolarską WŁÓKNIARZA. W parę miesięcy później zorganizowano wyścigi dla wszystkich chętnych na paru dystansach. Główny wyścig na 30 km wygrał Mirosław Pijanowski. (LZS Andrzejów) przed zawodnikami WŁÓKNIARZA Ziętarą, Jaskulskim, Grzybowskim i Rybińskim.
Inny wyścig 1950 roku organizowany przez MKKF miał tytuł „Dla uczczenia I Kongresu Obrońców Pokoju". Sekcja kolarska WŁÓKNIARZA istniała krótko i wraz z powołaniem Chemicznego KS UNIA przerwano działalność do maja 1954 r.
W UNII reaktywowali sekcję dwaj zapaleńcy: Jan Łaski i Władysław Szymański. Odbyło się szereg imprez kolarskich, jednak bez sukcesów zawodników UNII.

1955
Rok obfitował w imprezy o charakterze ogólnomiejskim. Wyścig uliczny na dystansie 30 km. był dla Stanisława Jankowskiego (6 miejsce) i Jana Polusa (8 miejsce) bardzo udany. S. Jankowski startował w tym roku 5 razy, Marian Jaskulski (4 razy), Jan Polus (2 razy), Edward Cieslik (2 razy), Tadeusz Woźniak (2 razy).

1956
Sezon zainaugurował wyścig uliczny 6 maja na dystansie 37 km. Startowało 16 kolarzy, w tym 9 z KS UNIA. Czesław Troboś był piąty, a szósty - Stanisław Jankowski. W czerwcu czterech kolarzy UNII startowało w Małoszycach koło Łowicza w wyścigu na dystansie 30 km, zajmując dalsze pozycja. W wyścigu 27.08.1956 r. w Tomaszowie Maz. na 70 km T. Woźniak był czwarty. Na zakończenie sezonu odbyły się zawody w Ozorkowie na 50 i 100 km. Sukcesów kolarzy nie odnotowano, ale nagrodzono działaczy UNII: Jana Łaskiego, Jana Jaskułę i Czekalskiego. W tym sezonie kolarze UNII zdobyli 3 drugie klasy sportowe i 14 trzecich klas sportowych.

1957
KS PILICA przejął sekcję kolarską KS UNIA, jednak małe zainteresowanie Zarządu spowodowało powolny regres kolarstwa. Na fakt ten wpłynął również brak rywalizacji miejskiej, gdyż sekcja PILICY była jedyna w Tomaszowie.
Kierownikiem sekcji był Jan Łaski, członek Zarządu. To on i działacze sekcji: Jan Lxnartowicz i przedwojenny zawodnik Jan Jaskuła uratowali byt sekcji kolarskiej jeszcze na pewien czas. Na zakończenie sezonu odbył się wyścig Łódź-Piotrków-Tomaszów (80 km). Wśród 80 startujących zawodników w czołówce wyścigu znalazł się Cz. Troboś. W tym samym roku licencje kolarskie zdobyli: Mieczysław Goździk i Kazimierz Pecyna.
Trenerem był Florian Rybiński. Już w tym czasie narzekano na brak zainteresowania młodzieży, nie tylko tomaszowskiej - sportem, a w szczególności kolarstwem. Pobory do wojska osłabiły pracę klubów; z PILICY powołano trzech kolarzy: Trobosia, Goździka i Laskowskiego.

1958 Sekcja kolarska była organizatorem kolarskiego przełaju na dystansie 26 km. O sukcesach brak informacji. Słabnie działalność sekcji, maleje liczba czynnych zawodników.

1961 Z okazji 50 - lecia TZWS kierownictwo sekcji organizuje wyścig kolarski ulicami miasta na dystansie 75 km. Wyścig o puchar dyrektora TZWS odbył się bez zawodników PILICY, gdyż przeznaczony był dla zawodników z licencją I, II i III klasy. W wyścigu na 50 km z IV licencją nasi zawodnicy nie odegrali żadnej roli.

1964 W latach 1961 - 1964 kolarze wystartowali zaledwie w kilku imprezach, rajdach turystycznych i wycieczkach rowerowych.
Dla uczczenia XX-lecia Ludowego Wojska Polskiego MKKFiT zorganizował 26.05.1963 rajd młodzieżowy Szlakiem Gwardii Ludowej na dystansie 20 km. Kolarze PILICY zajęli zespołowo II miejsce, a w skład drużyny wchodzili Cz. Grzybowski i St. Leśniewski.
W dniu 21.06.1964 w Wieluniu odbył się wyścig na 40 km dla posiadaczy IV licencji. Na startujących 93 kolarzy zawodnicy PILICY uplasowali się w trzeciej dziesiątce.
W dniu 26.07.1964 w Lęczycy odbył się wyścig dla zawodników IV licencji na dystansie 60 km. Na 80 startujących zawodników Grzybowski był piąty a Sokołowski siódmy.
W dniu 18.10.1964 odbył się w Zgierzu wyścig przełajowy na dystansie 15 km, w którym Grzybowski był 17 a Leśniewski 18.

1969
Przez ostatnie lata działalności sekcji kolarskiej panował zastój. Brak było chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu, liczba zawodników była niewielka, do tego ogromne trudności sprzętowe spowodowały, że Zarząd podjął decyzję o likwidacji sekcji.

Działacze sekcji kolarskiej w latach po II wojnie światowej:
Jan Łaski                    Jan Jaskuła
Władysław Szymański  Czekalski
Jan Lenartowicz
Trener Florian Rybiński

Zawodnicy sekcji kolarskiej:
Józef Deredas          J. Stroiński          Stanisław Grabka
F. Rybiński               Zientara              Zdzisław Lem
Marian Jaskulski       Grzybowski          Cz. Grzybowski
Stanisław Jankowski Jan Polus             Stanisław Słowiński
Edward Cieślik         Tadeusz Woźniak  Mieczysław Goździk
Henryk Mikos           Edward Majzel      Stanisław Leśniewski
Kazimierz Pązik        Jan Życzyński      Sokołowski
Jan Andrzejczak       Jan Laskowski      Łuczyński
Jacek Pajor              Czesław Troboś   Staroń
Kazimierz Pecyna     Mirosław Walczak Wilk
                                                        i inni