STRZELECTWO (1931-1958)

1931 Formalnie w KS TFSJ nie istniała sekcja strzelecka. Pojedyncze osoby, pasjonaci strzelectwa działali w tym sporcie bez pomocy klubu z pożyczoną bronią i zakupioną z własnych środków amunicją. Sukcesy tych osób, pracowników TFSJ były utożsamiane z klubem.
Entuzjastą strzelectwa był Leon Koprowski, który zorganizował drużynę spośród najlepszych strzelców w zakładzie, która w października 1931 roku wzięła udział w zawodach miejskich. Po tym drużyna regularnie brała udział w zawodach miejskich i powiatowych w Brzezinach.

1935 Zawody klubów fabrycznych w Spale - 25.08.1935 r.. Na zawody do Brzezin z braku innych środków transportu zawodnicy jeździli własnymi rowerami. Często organizowano indywidualne mistrzostwa strzeleckie, w których tak jak i w drużynowych nie odnotowano większych sukcesów.

1954 Przerwa w uprawianiu tej dyscypliny sportu trwała do 1955 roku. Decyzją Zarządu powołano ponownie sekcję a na czele stanął Władysław Olkowicz.

1955 Debiut strzelców UNII w dniu 27.05. był pomyślny. W mistrzostwach Tomaszowa na jedenaście zespołów UNIA zajęła drużynowo 1 i 2 miejsce. W pierwszym zespole strzelali: Zofia Chmielewska, Tadeusz Goleniak, Leon Koprowski, a wicemistrzowskim: Danuta Kosztyłowa, Jerzy Spiechowicz i Michał Jędrychowicz. Indywidualnie Danuta Kosztyłowa była druga a Leon Koprowski trzeci wśród mężczyzn.

1956 Sekcja występuje już w barwach PILICY. 9 maja w mistrzostwach Tomaszowa osiągnięto następuj ące wyniki:
I miejsce Zofia Chmielewska - 250 pkt. II miejsce Stefania Wójcik - 230 pkt. III miejsce Anna Kielakówna - 206 pkt.
Zofia Chmielewska uzyskała drugą klasę sportową, a Wójcikówna trzecią. Wśród mężczyzn wygrał Jerzy Spiechowicz - 271 pkt., piąty był Leon Koprowski - 263 pkt., szósty Michał Jędrychowicz - 260 pkt., siódmy Eugeniusz Golenia - 256 pkt.
Wszyscy uzyskali drugą klasę strzelecką. Jesienią 1957 roku mistrzostwo Tomaszowa drużynowo zdobył zespół PILICY - 657 pkt.: (E. Golenia, L. Koprowski, J. Spiechowicz). Zawodnicy strzelali w konkurencji KBKS.