1957

Opublikowano w Historia

W dniu 6.03.1957 r. Rada Klubu UNIA zwołała zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które przyjęło nowy statut, przywróciło równocześnie pierwotną nazwę Klub Sportowy
PILICA. Barwy klubowe zostały takie jak w LINII - biało-niebieskie. Wybrano nowe władze klubu.

Prezes Bolesław Dylewski (1957) (XI)
Wiceprezesi ds. sportowych i finansowych Stanisław Siąkowski i Tadeusz Kotliński
Sekretarz Czesław Błaszczyk
Gospodarz Jan Łaski
Skarbnik Władysław Gielzak
Członkowie Zarządu Jerzy Kadow, Jan Lenartowicz, Edward Szczepaniak, Franciszek Składowski, Kazimierz Stępień
Komisja Rewizyjna Wacław Kossowski (przewodniczący) oraz Henryk Czarski i Wacław Goździk
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 3.08.1957 r. Bolesław Dylewski złożył mandat Przewodniczącego, a na to stanowisko powołano 11.09.1957 r. Henryka Kamińskiego. Do Zarządu powołano również Franciszka Zysiaka, .lana Bawarskiego i Mariana Mrówczyńskiego.
Rada Glówna Zrzeszenia Sportowego LJNIA odznaczyła 6 osób złotymi a 3 srebrnymi odznakami Zrzeszenia. Złote medale: dyr. Władysław Lebrecht, H. Kamiński, S. Siąkowski, J. Kadow, J. Hess, F. Zysiak a srebrne: J. Łaski, J. Lenartowicz i Dariusz Siwek.