1958 - 1963

Opublikowano w Historia

W 1958 r. w KS PILICA działało dziewięć sekcji, a organizowano dziesiątą. W 1960 r. zanotowano 352 czynnych zawodników i zawodniczek, a w grudniu tego roku 452 osoby uprawiały czynnie sport w klubie. W latach 1960 - 1962 liczba czynnych sportowców spadła z 452 członków do 206 osób.

Na rzecz klubu opodatkowało się około 7 tysięcy osób, praktycznie cała załoga TZWS. Źródłem finansów był fundusz socjalny zakładu.
Zły stan boiska piłkarskiego był przedmiotem dyskusji przez kilka lat. „Mało kto chce grać w kurzu i na dziurach grożących złamaniem nogi" - pisał J. Spiechowicz w miesięczniku „Mówi Załoga TZWS". Postanowiono więc rozpoczęcie od 1960 r. generalnej przebudowy obiektu ze środków inwestycyjnych Zakładu, przy pomocy władz miasta. Do 1965 r. dużymi nakładami środków przebudowano płytę główną boiska, a do 1969 r. trwały inne prace modernizacyjne z różnym natężeniem.
Zarząd wybrany 14.02.1959 r. ukonstytuował się następująco:
Prezes Henryk Kamiński (X)
Wiceprezes ds. sportowych Tadeusz Kotliński
Wiceprezes ds. finansowych Kazimierz Stepień
Sekretarz Jan Łaski
Skarbnik Władysław Gielzak
Kronikarz Bronisław Gawlik
Gospodarz Stefan Kowara
Członkowie J. Kadow, Bolesław Kozar, Roman Milczarek, Jan Bawarski, Henryk Michta i Franciszek Składowski.
Henryk Kamiński prezes w latach (1957 - 1960) zmarł 3.08.1960r., a do wyborów funkcję prezesa objął Tadeusz Kotliński, jako pełniący obowiązki. Sprawował on kierownictwo Zarządu od 7.08.1960 r. do 24.04.1963 r. jako XII Prezes KS PILICA.