2002-2003

Opublikowano w Historia

W dniu 31 marca 2003 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu Sportowego „ PILICA" w kręgielni OSiR przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Maz.
Uczestnicy zgromadzenia podsumowali dorobek KS "Pilica" za minione 4 lata.
W klubie działały 3 sekcje sportowe: łyżwiarstwo szybkie, kręglarstwo klasyczne i piłka nożna. Największe osiągnięcia należy zaliczyć na konto sekcji łyżwiarstwa szybkiego i kręglarstwa klasycznego.

Olimpijczycy - Paweł Abratkiewicz i Jaromir Radke oraz Monika Cłapa, Arkadiusz Skoneczny, Karolina Ksyt, Anna Stawińska to mistrzowie i medaliści Mistrzostw Polski seniorów w łyż. szybkim. Jacek Grabowski, Marcin Dębiec, Krzysztof Andraczek, Bożena Polak, Beata Boros, Dorota Olczyk, Tadeusz Śliwiński, Dorota Meto to medaliści Mistrzostw Polski Seniorów w kręglarstwie.
W ostatnim 4- leciu zawodnicy KS "Pilica" zdobyli ponad 140 medali na Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych, ustanawiając przy tym wiele Rekordów Polski seniorów i juniorów. Z zawodnikami pracowali następujący trenerzy:
- łyżwiarstwo szybkie - Wiesław Kmiecik, Marek Łakomski, Jolanta Kmiecik, Rafal
Ślusarski, Jadwiga Łaska, Dagmara Reszka
- kręglarstwo klasyczne - Izydor Józwik i Zdzisław Leśniewski
W klasyfikacji Ministerstwa Oświaty i Sportu za rok 2002, KS „Pilica" zajął 27 miejsce na 2391 sklasyfikowanych klubów, natomiast w woj. łódzkim był drugi w podobnym rankingu. Wartym odnotowania jest również prymat KS "Pilica" w rankingu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego przez ostatnie 10-lecie oraz drugie miejsce w podobnym rankingu Polskiego Związku Kręglarskiego.
Klub posiada swoją stronę  http://www.kspilica.pl i adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na którym zamieszcza swoje najważniejsze wydarzenia.
Przez ostatnie 28 lat Prezesem KS "Pilica" był mgr inż. Mieczysław Fijarczyk,  któremu uczestnicy Walnego Zgromadzenia nadali tytuł - Honorowego Członka Klubu Sportowego „Pilica". Podobny zaszczyt spotkał Jana Bednarka - byłego Dyrektora ZWCh "Wistom", inicjatora budowy obiektów rekreacyjno - sportowych przy ul. Strzeleckiej.
Poza tym wyróżniono okolicznościowymi plakietami za bardzo dobrą współpracę i wsparcie w rozwoju sportu dzieci i młodzieży w KS "Pilica":
- Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego
- Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego
- Dyrekcję Zespół Szkół nr 6 w Tomaszowie Maz.
- Polski Związek Kręglarski
- Pana Kazimierza Kowalczyka
- Pana Dominika Adamczyka
- Pana Jacka Nowaka
- Pana Tomasza Gliszczyńskiego
- Pana Ryszarda Szymczyka
- Pana Zygmunta Dziedzińskiego

Prezydium Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego wyróżniło
odznaczeniami związkowymi niżej wymienionym osoby:
- Diduch Piotr - złota odznaka
- Gutowska (Magiera) Agnieszka - złota odznaka
- Józwik Mieczysław - „
- Łaska Jadwiga - „
- Wągrodzki Grzegorz - „
- Ślusarski Rafał - srebrna odznaka
- Gliwa (Ronek) Aneta - „
- Bylinka Bogumiła - „


Prezydium Polskiego Związku Kręglarskiego wyróżniło odznaczeniami
związkowymi niżej wymienione osoby:
- Fijarczyk Mieczysław - złota odznaka
- Dela Mariusz - „
- Rumiński Sławomir - „
- Wypych Andrzej - „
- Józwik Marek - srebrna odznaka
- Olczyk Dorota - „
- Krężelewski Sławomir - „

Walne Zgromadzenie przyjęło Sprawozdanie z działalności Klubu za lata 1998 - 2002 i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrało nowe władze na następną kadencję w składzie:
l. Zarząd KS „Pilica" - Adamus Tadeusz, Dziedziński Zygmunt, Gliszczyński Tomasz, Kmiecik Wiesław, Lasota Jacek, Małek Hieronim i Jan Śnioszek.
Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybrał jednogłośnie Prezesem Klubu Sportowego „Pilica" Paną Jana Śnioszka
2. Komisie Rewizyjna - Fijarczyk Mieczysław, Kmiecik Jolanta, Łakomski Marek. Przewodniczącym został Pan Mieczysław Fiiarczyk
3. Sąd Koleżeński - Ciesielski Paweł, Łaska Jadwiga, Wypych Andrzej Przewodniczącą zastała Pani Jadwiga Łaska.
W Uchwale Walnego Zgromadzenia najważniejsze sprawy to:
- kontynuacja i ochrona tradycji klubu i jego ciągłości działania
- utrzymanie wysokiego poziomu sportowego i organizacyjnego klubu oraz poszukiwanie możliwości jego podwyższania
- dalsza aktywizacja młodzieży w sekcjach sportowych poprzez szeroką współpracę ze szkołami w dziedzinie szkoleniowo - wychowawczej
- poszukiwanie sponsorów do współpracy i wspierania finansowego prowadzonej w klubie działalności sportowej w sekcja
- poszukiwanie sponsorów indywidualnych dla poszczególnych sekcji i zawodników
- wspieranie władz samorządowych miasta w modernizacji i rozbudowie obiektów sportowych przy ul. Strzeleckiej
- współpraca z władzami samorządowymi , państwowymi i innymi stowarzyszeniami w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez młodzież naszego miasta i regionu

PREZES
Klubu Sportowego "PILICA"
mgr Jan Śnioszek

Powiększ
Powiększ
Mieczysław Fijarczyk otwiera Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze KS "PILICA" Rada Miejska - Tomasz Kumek
i Mieczysław Fijarczyk
"ustępujący" Prezes KS "PILICA"
Powiększ
Powiększ
Zygmunt Dziedziński Tomasz Gliszczyński
Powiększ
Powiększ
Marian Węgrzynowski - Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Przemowa i życzenia Mariana Węgrzynowskiego - Prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
Powiększ
Powiększ
Jadwiga Łaska - złota odznaka Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Od lewej: Jan Śnioszek - nowo wybrany prezes KS "PILICA", Tomasz Kumek - przewodniczący Rady Miejskiej w Tomaszowie Maz., Marian Węgrzynowski - Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Tomasz Gliszczyński, Zygmunt Dziedziński, Mieczysław Fijarczyk - pierwszy z prawej były prezes KS "PILICA"
Powiększ

Złota odznaka Polskiego Związku Kręglarstwa dla Mieczysława Fijarczyka wręczają Izydor Józwik i Jerzy Głogowski

Powiększ
Największe osiągnięcia z 4 lat
Powiększ
Sala obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego KS "PILICA"
 Powiększ
 Powiększ
Andrzej Ogórek i Marek Łakomski gratulują nowemu prezesowi Janowi Śnioszkowi Paweł Abratkiewicz i Mieczysław Fijarczyk, który "symbolicznie" przekazuje władzę w klubie Janowi Śnioszkowi
Nowy Prezes "KS PILICA"
Jan Śnioszek

Dnia 18 czerwca 2003r. odbyło się na terenie obiektów sportowych przy ul. Strzeleckiej tradycyjne zakończenie sezonu sportowego 2002/2003 w Klubie Sportowym „Pilica”. Uroczystość zaszczycili swoja obecnością dostojni goście :
Senator RP Jerzy Adamski , Prezydent Miasta Tomaszowa Mirosław Kukliński , Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kumek , Zastępca Prezydenta Miasta Grażyna Haraśna , Wiceprezes Woj. Federacji Związków Sportowych w Łodzi Janusz Kotliński , Sekretarz Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Marek Krawczyk , Kierownik Referatu Kultury i Sportu Barbara Mrozowicz , Prezes ZBR S.A. Waldemar Jóźwik, Prezes „ICE FULL” Sp. z o.o. Dominik Adamczyk, Dyrektor OSiR Krzysztof Janik , Wiceprezes Polskiego Związku Kręglarskiego Andrzej Łoszyk. 

Krótkiego podsumowania sezonu 2002/2003 dokonał Prezes Klubu Sportowego „Pilica” Pan Jan Śnioszek - „ to jest 73 rok działalności Klubu na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nasi zawodnicy uczestniczyli w Mistrzostwach Świata i Europy, Pucharach Świata i Europy oraz Mistrzostwach Świata Juniorów.
W sezonie 2002/2003 zawodnicy KS ”Pilica” zdobyli 54 medale w różnych kategoriach wiekowych ( 53 na Mistrzostwach Polski i 1 na Mistrzostwach Świata Juniorów)
- łyż. szybkie - 37 medali ( 11 złotych , 17 srebrnych, 9 brązowych )
- kręglarstwo - 17 medali ( 6 złotych , 7 srebrnych - w tym 1 na MŚ , 4 brązowe )
W klasyfikacji Ministerstwa Edukacji i Sportu za 2002 rok uplasowaliśmy się na 27 miejscu na 2390 sklasyfikowanych klubów w Polsce. Nasze osiągnięcia wywindowały Powiat tomasowski na 27 miejsce a miasto Tomaszów Maz. na 29 miejsce w/w rankingu. Dziękujemy za wsparcie finansowe Radzie Miejskiej naszego miasta oraz wszystkim sponsorom , których prezentujemy na naszej stronie internetowej. Dziękujemy mediom za propagowanie naszych efektów.
Dziękujemy Dyrekcjom i Radom Pedagogicznym Szkół Podstawowych , Gimnazjów , L O , ZSZ i Rektorom Szkół Wyższych w których uczą się nasi sportowcy .
Dziękujemy Dyrekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji za dobre przygotowanie obiektów do treningów i zawodów oraz miłą atmosferę w codziennym działaniu.
Dziękujemy wszystkim kibicom , którzy dopingują nas w codziennej pracy na treningach i zawodach sportowych w kraju i za granicą .
Do zobaczenia na stadionach w Polski i świata w sezonie 2003/2004 !!!!!!

Była to sposobna chwila do wyróżnienia działaczy , trenerów, zawodników i sponsorów:
- Dyplom Honorowego Członka KS „Pilica” otrzymał Pan Jan Bednarek - wieloletni Dyrektor Naczelny ZWCH "Wistom" inicjator budowy obiektów sportowych ( tor łyżwiarski i kręgielnia) .
- Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej „ wręczono Panu Janowi Kołodziejskiemu .
- Złotą Odznakę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego otrzymał Pan Grzegorz Wągrodzki 
- Statuetki i podziękowania od Zarządu KS ”Pilica” za wsparcie materialne i duchowe otrzymali:
Senator RP Jerzy Adamski
Prezydent Miasta Mirosław Kukliński
Prezes „ICE FULL” Sp. z o.o. Dominik Adamczyk
Prezes ZBR S.A. Waldemar Jóźwik
Prezes ZM SZS , Przewodniczący Komisji O.K.S i R RM Bogusław Drozdowski
Dyrektor OSiR Krzysztof Janik 
Dyrektor „STAR FOODS” Edward Muszyński
Firma „Ceramika Paradyż” Sp. z o.o.
Firma „AA SAN” Sp. z o.o. 
Prezydent Miasta Mirosław Kukliński i jego Zastępca Grażyna Haraśna wspólnie z Prezesem KS”Pilica” Janem Śnioszkiem wręczyli n/w zawodnikom upominki : 

W/w wręczyli również upominki dla następujących zawodników UKS „Dziewiątka „ :
Monika Reszka , Natalia Milczarek, Anna Belica, Dorota Białkowska, Iga Łakomska, Malwina Piotrowska , Ola Dębowska , Magda Borek , Agata Jabłońska, Tomasz Kmiecik, Piotr Lasota , Natalia Jagielska , Bożena Belica, Dominika Budzińska, Marta Warych, Ilona Józwik . 

Lista zawodników do wyróżnienia na zakończenie sezonu 2002/2003

1. Abratkiewicz Paweł - łyż. szybkie - 3 medale złote w Mistrz.Polski Senior.
15 miejsce na 500m w Mistrz. Świata
2. Radke Jaromir - łyż. szybkie - 3 medale brązowe na Mistrz.
Polski Senior., 22 miejsce na 5000m w Mistrz. Świata
3. Jacek Grabowski - kręglarstwo – I miejsce w Chalange PZK za sezon 2002/2003, 2 medale w Mistrz. Polski Seniorów
4. Michał Dębicki - srebrny medal w parach i 4 z drużyną na Mistrz. Świata Juniorów, 2 medale MPS, 1 złoty i 2 srebrne w MPJ
5. Stawińska Anna - łyż. szybkie – 1 złoty, 1srebrny, 2 brązowe w Mistrz. Polski Seniorów, 3 srebrne w Młodzieżowych Mistrz. Polski 
6. Skoneczny Arkadiusz - łyż. szybkie – srebrny medal w MPS , 2 złote, 1 brązowy 
medal w Młodzieżowych Mistrz. Polski 
7. Ksyt Karolina - łyż. szybkie – 3 srebrne w Mistrz.Polski Senior. , 5 medali złotych i 1 srebrny w Mistrz. Polski Juniorów, 18 miejsce na 1500 w Mistrz. Świata Juniorów
8. Cłapa Monika - łyż. szybkie – 1 medal brązowy w MPS, 2 medale srebrne w Młodzieżowych Mistrz. Polski
9. Andraczek Krzysztof - kręglarstwo – 6 miejsce w Puch. Świata, 4 miejsce z drużyną w Mistrz. Świata Jun., 2 medale w Mistrz. Polski Senior., 2 złote i 1 srebrny w Mistrz. Polski Juniorów
10. Śliwiński Tadeusz - kręglarstwo - 2 medale na Mistrz. Polski Seniorów
11.Orłowska Dorota - kręglarstwo – 2 złote w Mistrz. Polski Jun. mł. , 2 złote medale w Olimpiadzie Młodzieży 
12.Kmiecik Iwona - łyż. szybkie – 2 srebrny i 1 brązowy medal w Mistrz. Polski Juniorów
13.Danaj Kamila - łyż. szybkie – 5 medali srebrnych w Olimpiadzie Młodzieży
14.Bylinka Małgorzata - łyż. szybkie - 1 brązowy medal w Młodz. Mistrz. Polski
15.Dobrowolska Marta - kręglarstwo – złoty medal w DMPJ Mł. , złoty medal w parach w Olimpiadzie Młodzieży
16.Marażewska Monika - kręglarstwo – złoty medal w DMPJMł. , srebrny medal w 
parach i brązowy indywid. w Olimpiadzie Młodzieży 
17.Napierała Szymon - kręglarstwo - złoty w parach a srebrny medal indywid. w Olimpiadzie Młodzieży
18.Świdziński Bartłomiej – kręglarstwo- złoty medal w parach w Olimpiadzie Młodz.
19..Żochowska Anna - kręglarstwo – złoty medal w DMPJMł. , srebrny medal w parach w Olimpiadzie Młodzieży
20.Bylinka Kamila - łyż. szybkie – srebrny medal w sztafecie w Olimpiadzie Młodz.
21.Dębiec Anita - łyż. szybkie – srebrny medal w sztafecie w Olimpiadzie Młodz.
22.Stępień Joanna - łyż. szybkie – srebrny medal w sztafecie w Olimpiadzie Młodz.
23.Arkadiusz Zając - kręglarstwo – brązowy medal z drużyną w MPS
24.Zbroszczyk Arkadiusz – kręglarstwo – brązowy medal z drużyna w MPS
25.Rosiak Tomasz - łyż. szybkie -
26.Drynkowska Anna – kręglarstwo -
27.Białkowski Rafał – łyż. szybkie -
28.Heleniak Arkadiusz – łyż. szybkie-
29.Rybińska Milena - łyż. szybkie –
30.Cieślak Roland - łyż. szybkie
31.Andryszkiewicz Przemysław – łyż. szybkie –
32.Chmielewski Rafał – łyż. szybkie
33.Plewiński Daniel – łyż. szybkie –
34.Mocarski Konrad - kręglarstwo -
35.Przepióra Konrad - kręglarstwo -
36.Młynarczyk Marcin - kręglarstwo -
37.Simiński Krzysztof - kręglarstwo -
38.Pająk Mateusz - kręglarstwo -
39.Wojtalczyk Marek - kręglarstwo -

Reportaż zdjęciowy z uroczystości
Powiększ
W imieniu Zarządu KS "Pilica"
gości powitał Prezes Jan Śnioszek
Powiększ
O grilla dbał M. Zdziarski
Powiększ
Działacze KS Pilica
przy bufecie dla dorosłych
Powiększ
Członkowie Zarządu KS Pilica Tadeusz Adamus i Jacek Lasora
Powiększ
Od lewej: Dominik Adamczyk, Krzysztof Janik, Wiesław Kmiecik
Powiększ
Władze WFZS w Łodzi w rozmowie z działaczami OŁZS i OSiR
Powiększ
Podziękowania od Starosty Tomaszowskiego otrzymuje od Marka Krawczyka - Sekretarza Zarządu Powiatu, Jacek Lasota
Powiększ
Marek Krawczyk
- Sekretarz Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z pucharem
dla KS "Pilica" najlepszego
klubu w łyżwiarstwie szybkim
Powiększ
Tadeusz Śliwiński - dwa medale
w Mistrzostwach Polski Seniorów odbiera upominek od władz miasta
Powiększ
Karolina Ksyt - pięć złotych medali
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży z upominkiem od władz miasta
Powiększ
Podziękowania dla Jaromira Radke od Prezydenta Miasta Mirosława Kuklińskiego i Z-cy Prezydenta Grażyny Haraśniej
Powiększ
Jacek Grabowski - zakończył karierę zawodniczą z okazałym pucharem
i upominkiem od Prezydenta Miasta
Powiększ
Podziękowania dla Prezydenta Miasta Mirosława Kuklińskiego wręcza Tadeusz Adamus
Powiększ
Podziękowania dla Senatora RP Jerzego Adamskiego wręcza Hieronim Małek
Powiększ
Złotą odznakę PZŁS otrzymuje Grzegorz Wągrodzki od Prezesa OZŁS Marka Łakomskiego
Powiększ
Senator Jerzy Adamski dekoruje Jana Kołodziejskiego złotą odznaką "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej"
Powiększ
Honorowe Członkostwo KS "Pilica" otrzymał dyrektor Jan Bednarek z rąk byłego Prezesa Klubu KS "Pilica" Mieczysława Fijarczyka
Powiększ
Sezon 2002/2003 podsumował Prezes KS "Pilica" Jan Śnioszek
Powiększ
Wyróżniający się kręglarze
i kręglarki KS "Pilica"
Powiększ
Piknik rodzinny państwa Radke
i Łakomskich
Powiększ
Monika Cłapa w ogniu pytań
od dziennikarzy
Powiększ
Zakończenie miało charakter rodzinny