1994

Opublikowano w Historia

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 25.11.1988 r. wybrało 10-osobowy Zarząd w składzie:
Jan Bawarski Mirosław Fałek
Mieczysław Fijarczyk - Prezes

Jerzy Głogowski - wiceprezes ds. sportowych
Andrzej Kurzawa
Tomasz Kurman
Tadeusz Pawlak
Bogdan Przyjemski - wiceprezes ds. inwestycji
Hieronim Małek
Józef Smejda
Komisja Rewizyjna działała w składzie:
Zdzisław Wojtkiewicz - Przewodniczący
Aleksandra Wysoczyńska
Zygmunt Dziedziński
Sąd Koleżeński miał skład:
Dariusz Siwek - Przewodniczący
Henryk Zysiak
Mieczysław Pietruszczak
Zmiany ustrojowe po „Okrągłym Stole" w roku 1989 i wygrane przez „SOLIDARNOŚĆ" wybory parlamentarne w czerwcu 1990 roku zmieniły całkowicie obraz Polski. Już w 1993 roku można było stwierdzić tak radykalne zmiany, że część społeczeństwa była nimi zachwycona, a większość je popierała czynnie lub biernie. Sport odczuł jednak zmiany w gospodarce kraju w sposób brutalny. Zasady gospodarki rynkowej i polityka monetarna Państwa wpłynęły bezpośrednio na . gospodarkę, szczególnie dużych zakładów przemysłowych, które były przez 45 lat
głównym sponsorem sportu. Opodatkowanie przemysłu, zmiana zasad ksi ęgowości oraz polityka fiskalno-monetarna pozbawiły zakłady środków finansowych i zostały one zmuszone do ograniczenia zarówno kosztów, w których egzystował cz ęściowo klub a szczególnie jego infrastruktura, jak i zysku, który był przeznaczony na dotacje.
W 1990 roku przerwano budowę stadionu piłkarskiego przy ul. Strzeleckiej i odłożono do akt plany budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Poziom sportowy niektórych dyscyplin był jednak zadziwiająco wysoki. Klub dopracowuje się zawodników klasy światowej w łyżwiarstwie szybkim mężczyzn Jaromira Radke i Pawła Abratkiewicza.
Piłkarze grają nieprzerwanie w III lidze i znajdują prywatnego sponsora w osobie Kazimierza Macudy- byłego bramkarza RKS LECHIA i fanatyka piłki nożnej.
Mimo ciosu ekonomicznego klub nie zbankrutował dzięki wcześniejszej adaptacji do reguł samofinansowania się.
Stan organizacyjno-prawny był w 1994 roku następujący:
Spadła gwałtownie liczba członków do 271. 
Liczba czynnych zawodników - 242
Liczba działaczy sportowych - 15
Liczba sekcji sportowych - 5
Liczba trenerów II klasy - 2
Liczba instruktorów - 8
Pracownicy obsługi technicznej - 14
Pracownicy administracji - 2
Liczba zawodników w piłce nożnej - 65
Liczba zawodników w boksie - 15
Liczba zawodników w łyżwiarstwie szybkim - 101
Liczba zawodników w kręglarstwie - 37
Liczba zawodników w brydżu sportowym - 24
W 1990 roku Zarząd zawiesił działalność sekcji piłki ręcznej na co złożył się głównie brak obiektu do treningu, w wyniku remontu hali balonowej SP Nr 11, a w 1993 roku zakończono działalność w sekcji piłki siatkowej z powodu braków w zapleczu i olbrzymiej rotacji dziewcząt, jak też z powodów finansowych.
Dynamikę rozwojową przejawiają sekcje; kręglarstwa i łyżwiarstwa szybkiego, które posiadaj ą własne obiekty z zapleczem, dobrych działaczy i trenerów. S ą oni głównymi zdobywcami medali i punktów, które plasuj ą KS PILICĘ w sporcie młodzieżowym w czołówce krajowej. W łyżwiarstwie szybkim dziewcząt rozwijają się talenty Agnieszki Magiery i Anety Ronek.
Piłka nożna utrzymuje się jeszcze w III lidze, ale rozpoczyna się „samofinansowanie" sekcji przez wyprzedaż najlepszych zawodników, co musi się skończyć katastrofą w dłuższym okresie czasu.
Z działalności gospodarczej gwałtownie maleją zyski w wyniku wzrostu konkurencji na wolnym rynku. Powstają dwa nowe sklepy. Redukcja obejmuje szereg etatów we wszystkich działach działalności klubowej, a szczególnie w administracji.
Daje to w efekcie tzw. płynność finansową, ale nie przynosi już rozwoju.
W 1993 roku umiera członek Zarządu i wieloletni lekarz sportowy Józef Smejda. Odchodzi też z klubu Grzegorz Rudny - jeden z twórców Klubu PILICA, wieloletni trener siatkówki, członek Zarządu i zastępca dyrektora klubu.
Kontakty międzynarodowe w latach 1989-1998 były jeszcze aktywne, lecz brak środków zaczyna je ograniczać. Nowa sytuacja powstaje też w NRD, Rumunii i WNP. Klub był organizatorem imprez międzynarodowych, takich np. jak: „Indywidualny Puchar Świata w Kręglarstwie".
Finansowanie obiektów sportowych przy ul. Strzeleckiej zaczyna przejmować Prezydent i Rada Miasta, a działalność sportową wspiera jeszcze WFS, Urząd Wojewódzki, PZŁSz oraz PZK i sponsorzy indywidualni.
25.05.1994 r. na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano Zarząd w składzie dziewięcioosobowym:
Jan Bawarski
Bogdan Drozdowski
Mieczysław Fijarczyk (Prezes)
Jerzy Głogowski (Wiceprezes ds. sportowych)
Maciej Macuda
Hieronim Małek (wiceprezes ds. organizacyjno - finansowych)
Sławomir Radke
Jan Śnioszek (Dyrektor Klubu)
Wiesław Kmiecik
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Zygmunta Dziedzińskiego - Przewodniczący
Izydora Jóźwika
Marka Łakomskiego
Do Sądu Koleżeńskiego:
Tadeusza Pawlaka - Przewodniczący
Zdzisława Leśniewskiego
Krzysztofa Pawłowskiego
W tym okresie ustaje działalność sekcji bokserskięj i brydża sportowego.

Powiększ
Od lewej: Jerzy Głogowski, Cezary Krawczyk, Krzysztof Wieczorek, Jan Śnioszek, Wiesław Kmiecik, Jaromir Radke, Mieczysław Fijarczyk, Andrzej Wdowski.
Rok 1994