1983

Opublikowano w Historia

Klub zakupił z własnych środków dwa autokary "Jelcz" i "Autosan" dla zabezpieczenia transportu na zawody oraz dla celów zarobkowych, i samochód dostawczy "Tarpan" dla działalności gospodarczej. Zyski z działalności gospodarczej stanowiły od tego momentu podstawowe źródło utrzymania klubu i jego działalności.
Głównym kreatorem tych nowatorskich rozwiązań i ich kierownikiem przez dekadę lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych, był związany z klubem od końca lat pięćdziesiątych wiceprezes ds. gospodarczych MIROSŁAW RUDNY.