1980 - 1982

Opublikowano w Historia

W jubileuszowym roku 50-lecia Klubu Sportowego PILICA zaplanowano i zrealizowano duży program obchodów tej rocznicy. Kulminacyjnym punktem była akademia jubileuszowa w dniu 18.09.1980 r., na której obszerny referat Zarządu odczytał prezes Mieczysław Fijarczyk.

W referacie przypomniał on fakty i ludzi PILICY ostatniego pięćdziesięciolecia. Sztandar PILICY Wojewoda Władysław Wałach odznaczył odznaką "Za Zasługi Dla Województwa Piotrkowskiego", odznaczeniami państwowymi, wojewódzkimi ZG ZZChemików, Zasłużony dla PChem., Zasłużony dla Zakładu, odznakami klubowymi ustanowionymi na 50-lecie klubu - złotymi, srebrnymi i brązowymi odznaczono dżiesiątki osób, byłych i aktualnych sportowców, działaczy i osób zasłużonych dla klubu.
W 1980 r. istniało w KS PILICA siedem sekcji, w których było 390 czynnych zawodników.
piłka nożna - 150 zawodników
boks - 50 zawodników
łyżwiarstwo szybkie - 60 zawodników
kręglarstwo - 30 zawodników
piłka ręczna - 30 zawodników
piłka siatkowa - 40 zawodników
strzelectwo - 30 zawodników
Klub liczył 3.499 członków, którymi była duża część załogi ZWCh WISTOM opodatkowana dobrowolnie składką na działalność merytoryczną. Miała ona legitymacje bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe.
Działaczy społecznych było w sekcjach i Zarządzie 28 osób. Klub zatrudniał również 2 trenerów I klasy, 7 trenerów II klasy, 16 instruktorów, 29 pracowników technicznych i 12 osób administracji klubowej.
Lata 1978-1980 są okresem regresu poziomu sportowego we wszystkich sekcjach. a Wynikało to z wyczerpywania się źródeł finansowania sportu, a w związku z tym braku szerokiego szkolenia podstawowego w oparciu o szkoły oraz braku aktywności społecznej.

Otwarte zebranie Zarządu w dn. 17.06.1982 r., które przybrało formę Zebrania Sprawozdawczego odbyło się po przełomowym roku 1980. Sierpień 1980 roku otworzył oczy wielu marzycielom i próbował sprowadzić i osadzić działalność sportową w realiach ekonomicznych. Kluby, którym się to udało, przetrwały do dzisiaj, ale wielu działaczy, trenerów i sportowców żyło jeszcze w "pięknych" latach siedemdziesiątych. Program przyjęty w formie Uchwały Zebrania Otwartego z dnia 17.06.1982 r. zawiera już wiele planów bardziej realnych, opartych o możliwości klubu, zakładu i otoczenia administracyjnego. Po roku 1980 i stanie wojennym maleje w sposób widoczny nacisk polityczny na sport oraz ingerencja czynników partyjnych i związkowych. Kluby, po raz pierwszy od powojennych zabaw tanecznych, mogą podejmować działalność gospodarczą dla zarobienia pieniędzy na sport. Mogą i chcą, bo Państwo przestało być jedynym sponsorem sportu i świadomie im to umożliwiało.
Klub PILICA jako jeden z pierwszych w Polsce otrzymał pozwolenie Ministerstwa Finansów, w dniu 19.11.1981 r., na prowadzenie działalności gospodarczej. Po zawarciu umowy wieloletniej z WISTOMEM oraz innymi podmiotami gospodarczymi stała się ona podstawą wypracowywania środków finansowych na sport przez następne 15 lat. Dbano też o bazę sportową i zaplecze kontynuując budowę hotelu przy ulicy Spalskiej, z szatniami i magazynami oraz sztucznie mrożonego toru łyżwiarskiego, głównie siłami Zakładu WISTOM.
W czerwcu 1982 roku założono sekcję brydża sportowego.
W lipcu 1982 roku przy pomocy WISTOMU wyremontowano starą portiernię na punkt handlowy i rozpoczęto działalność handlową, która tylko w półroczu przyniosła dochód 10 mln. zł.