1978 - 1980

Opublikowano w Historia

Walne zgromadzenie sprawozdawcze w dn. 27.02.1978. r. i zebranie otwarte Zarządu w dn. 17.06.1982 r. przedstawiło zachowane do dziś dokumenty, w tym „Uchwałę o celach i działalności na lata 1978-1985". Są to dokumenty źródłowe i z nich można się sporo dowiedzieć o działalności klubu w tym okresie. Cechowała je duża dynamika i śmiałość założeń na przyszłość.

W zakresie inwestycji przyjęto do realizacji m.in.
- budowę stadionu z krytą trybuną w parku „Tysiąclecia"
- sztucznego lodowiska na istniejącym torze naturalnym
- krytej kręgielni 4-torowej.
W sprawie organizacji podjęto radykalne plany uporządkowania organizacji i sposobu finansowania klubu. Wprowadzono zarzucone plany działalności, bilanse finansowe, ścisłą współpracę z zakładem opiekuńczym i szkołami, powołano zarządy sekcji. Jako dyscypliny priorytetowe wyznaczono piłkę nożną, piłkę ręczną i siatkówkę kobiet.
Oceniając po latach tę "Uchwałę" Zarząd przyznał, że jej entuzjazm nie miał pokrycia w środkach finansowych ani przygotowaniu organizacyjnym.