1976 - 1978

Opublikowano w Historia

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27 maja 1976 roku nastąpiła zmiana składu zarządu, do którego weszło szereg nowych działaczy:
Prezesem został Włodzimierz Chmielewski (1974-1977) (XIV)

Wiceprezesami zostali mgr Aleksandra Wysoczyńska, mgr inż. Mieczysław Fijarczyk
Tadeusz Rybiński, Kazimierz Stępień, Bohdan Kobacki.
W skład zarządu weszli Jan Bawarski, Mieczysław Pietruszczak, Mirosław Chrabski, inż. Tomasz Kurman, Eugeniusz Makowski, Henryk Pąkowski, Andrzej
Składowski i mgr Wacław Walczyk.

Powiększ
Prezes Klubu 1974-1977 r. budowniczy toru łyżwiarskiego
i kręgielni w Tomaszowie Maz.

W dniu 15 grudnia 1977 r. zarząd powierzył funkcję
XV prezesa KS PILICA Mieczysławowi Fijarczykowi, co potwierdziło Walne Zebranie w dniu 27.02.1978 r. i wiceprezesa ds. inwestycji Włodzimierzowi Chmielewskiemu. Z biegiem lat z funkcji wiceprezesów odeszli Tadeusz Rybiński i Kazimierz Stępień, a przybyli wiceprezes ds. sportowych - Jerzy Głogowski i wiceprezes urzędujący - Mirosław Rudny. Dyrektorami klubu byli A. Smolarek i J. Jóźwik.
Do zarządu weszli: inż. Tadeusz Berbeś, mgr Jerzy Głogowski, mgr inż. Marcin Kubicz, inż. Edward Sawiński, mgr Aleksandra Wysoczyńska, Tadeusz Rybiński, Jan Bawarski, Mirosław Chrabski, inż. Tomasz Kurman, Tadeusz Pawlak, Henryk Pąkowski i mgr Wacław Walczyk.