1972 - 1976

Opublikowano w Historia

W wyborach po czteroletniej kadencji wybrano do władz KS PILICA następujące osoby:
Prezes Henryk Zysiak (1963-1974) (XIII)

Wiceprezes I Włodzimierz Chmielewski
Wiceprezes II Bogdan Kobacki
Wiceprezes III inż. Zdzisław Łuczak
Członkowie zarządu Jan Bawarski, Zbigniew Błeszyński, Andrzej Brożek, mgr Jerzy Głogowski, Władysław Paś, Mieczysław Pietruszczak i Czesław Tądera.

Powiększ
Włodzimierz Chmielewski wśród współpracowników. Pierwszy z lewej Henryk Zysiak
- prezes Klubu w latach 1963 - 1974

Okres ten zaznaczył się kolejnymi zmianami organizacyjnymi w polskim sporcie. Klub PILICA znalazł się, z dnia na dzień. bez środków finansowych, gdyż nie posiadał sekcji objętych centralnym szkoleniem. Klub uratowała ofiarność załogi TZWS, która na apel KSR opodatkowała się na rzecz sportu, w zamian za bezpłatny wstęp na zawody. Pozwoliło to klubowi przetrwać kryzys.
W październiku 1974 r. zrezygnował z funkcji prezesa z powodu złego stanu zdrowia Henryk Zysiak. Funkcję tę Zarząd powierzył Włodzimierzowi Chmielewskiemu.