1970 - 1972

Opublikowano w Historia

W tym roku klub skończył 40 lat. Uroczystości jubileuszowe przesunęły się jednak na rok 1971. Akademia jubileuszowa odbyła się 27.11.1971 r. Ciekawszą imprezą sportową, która uświetniła jubileusz 40-lecia był turniej siatkówki o puchar Prezesa KS PILICA. Puchar zdobyty został przez dawnych wychowanków Tomaszowa z olimpijczykami: Wiesławem Gawłowskim, Edwardem Skorkiem, Eugeniuszem Szymczykiem oraz graczami I ligi - Wojciechem Spałą, Ryszardem Garnysem, ` Januszem Michalakiem, Alojzym Binkiem oraz Wiktorem Kobędzą.

Jubileusz uświetnił również Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny.
Na akademii jubileuszowej klub otrzymał sztandar ufundowany przez Samorząd Robotniczy Zakładów Włókien Sztucznych. Dyrektor Zakładów inż. Stanisław Zalewski i Przewodniczący Rady Zakładowej Związków Zawodowych Marian Mrówczyński wręczyli sztandar prezesowi klubu Henrykowi Zysiakowi, a ten przekazał go młodzieży sportowej. Henryk Zysiak stwierdził: „Na kolejny nasz jubileusz, tj. pięćdziesięciolecie sportu zakładowego przyjdziemy z jeszcze większymi i okazalszymi osiągnięciami".
Protektorat honorowy nad obchodami jubileuszu sprawował Dyrektor Naczelny Zjednoczenia Włókien Sztucznych „Chemitex", mgr inż. Zygmunt Ciesielski.
Na dzień jubileuszu 40-lecia zakończono duży cykl zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie całego miasta, a zwłaszcza przy ul. Spalskiej.
Sala gimnastyczna znajdująca się przy fabryce TZWS była do 1969 r. pełna ' bokserów, ciężarowców, zawodników tenisa stołowego i szermierzy. Zimą do tych , grup dołączali piłkarze, lekkoatleci, a nawet siatkarze. Harmonogram treningów zaczynał się rano, a kończył późnym wieczorem.
W wyniku potrzeb Zakładu, sala ta została w 1969 r. przejęta przez fabrykę, a zawodnicy, trenerzy i instruktorzy zmuszeni byli do korzystania z sal treningowych i boisk szkół tomaszowskich. Był to jeden z powodów powstania pięknej, ale nie do końca zrealizowanej idei budowy kompleksu obiektów sportowych nad Pilicą, w tzw. parku „Tysiąclecia". Jednym z inicjatorów i głównym realizatorem tej idei był dyrektor handlowy TZWS w latach 1964 - 1986, a jednocześnie wiceprezes Klubu Sportowego PILICA Włodzimierz Chmielewski.

Powiększ
Włodzimierz Chmielewski (1930-1986) sportowiec, instruktor
i działacz sportowy
K.S. PILICA. 

Projekt architektoniczny kompleksu obiektów w parku „Tysiąclecia" opracowany został pod kierunkiem światowej sławy szermierza i architekta, dr Wojciecha Zabłockiego. Projekt zyskał aprobatę Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. Powstały wówczas projekty techniczne lodowiska i krytego basenu oraz krytej sali sportowej. Zamówiono nawet i sprowadzono konstrukcje stalowe. Termin uruchomienia obiektu wyznaczono na lata 1973 - 1975. Jednak łatwość wydawania państwowych pieniędzy, a w związku z tym i śmiałość inwestorów spotkała nie pierwsza w 50-leciu powojennym klęska. Inwestycja w pełnym zakresie została wykreślona z zadań Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i już nigdy na taką listę nie wróciła.
Natomiast zasługą TZWS, a szczególnie działaczy KS PILICY była częściowa, realizacja tego największego w dziejach klubu programu inwestycyjnego.
W latach 1971-1973 powstał przy ulicy Strzeleckiej, z projektowanego kompleksu sportowego naturalny tor łyżwiarski z budynkiem hotelowvm, wieżą sędziowską i obiektami gospodarczymi. Jego gorąc5nni orędownikami byli Bogdan Drozdowski z sekcją łyżwiarstwa oraz ówcześni dyrektorzy TZWS - inż. Stanisław Zalewski oraz inż. Jan Szrama. Gdy tor był już czynny zaczęto rozmyślania nad jego sztucznym mrożeniem, które uniezależniłoby ten obiekt i sportowców od kaprysów pogody.
Przystań wioślarska przy ul. PCK była początkowo bazą kajakarzy, z czasem powiększono ją o nowe tereny i ogrodzono, stała się również ośrodkiem rekreacyjno wypoczynkowym całej załogi "Chemitexu-Wistomu". Na tym terenie powstała pierwsza kręgielnia dwutorowa o torze asfaltowym, boiska do gier sportowych, kort tenisowy a także ogródek jordanowski, klubokawiarnia, stanica, plaża, płyta taneczna. Dużo z tych prac wykonano, jak to bywało, w czynie społecznym. W latach 1963-1965 wykonano też, siłami zawodników, na Michałówku boisko treningowe dla sekcji piłki nożnej, które służyło piłkarzom i mieszkańcom Tomaszowa Maz. do 1968 r., gdy władze miejskie przejęły ten teren.