1965 - 1968

Opublikowano w Historia

W dniu 27.01.1965 r. do Zarządu wybrano te same osoby, tylko nastąpiła wymiana funkcji:
Prezes Klubu Henryk Zysiak (1963 - 1974) (XIII)

Wiceprezes ds. sportowych  Stanisław Siąkowski
Wiceprezes ds. gospodarczych Mieczysław Pietruszczak
Wiceprezes ds. finansowych Kazimierz Stępień
Skarbnik Jerzy Paliński
Gospodarz Józef Szydłowski 
Sekretarz Mirosław Rudny
Członkowie Dariusz Siwek
Komisja Rewizyjna Janina Grudzińska, Jerzy Kadow, Maria Olejnik

W tym okresie odbywaj ą się obchody 100-lecia Sportu Polskiego. Klub Sportowy PILICA zostaje odznaczony „Medalem 100-lecia Sportu Polskiego" za zasługi dla rozwoju sportu i kultury fizycznej.