1953 - 1956

Opublikowano w Historia

W 1952 roku przemysł włókien sztucznych przechodzi w gestię Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. Koło fabryczne JEDWAB przenosi się z pionu WŁÓKNIARZ do pionu UNIA.

KOŁO SPORTOWE UNIA zostało formalnie zawiązane 18.11.1953 roku. Władze stanowili:
Przewodniczący Henryk Kamiński (1950-1957) (X)
I zastępca przewodniczącego Klaudiusz Dymitriuk
II zastępca przewodniczącego Jan Książek
Sekretarz Cyprian Paryski (Henryk Zysiak od 01.01.1954.)
Skarbnik M. Ostrowski
Gospodarz Andrzej Gołębiowski
Kronikarz Helena Jaworska.
Pod koniec 1953 roku koło posiadało 143 członków.
Utworzenie UNII osłabiło WŁÓKNIARZA, który dotrwał do 1957 roku i uległ likwidacji.
Od wiosny 1953 r. dzięki pomocy POP, Dyrekcji i Rady Zakładowej PFSJ klub otrzymał salę gimnastyczną na terenie miasta i odzyskał dla UNII boisko, które poddano remontowi. Na przystani wioślarskiej budowano nowe obiekty, gdyż nie otrzymano budynku głównego. Nad rzeką Wolbórką urządzono siłami społecznymi i przy pomocy Zakładowego Koła Ligi Przyjaciół Żołnierzy (LPZ) - strzelnicę sportową.
Stan członków na dzień 13.3.1954. wynosił 383 osoby z czego najwięcej członków liczyła gimnastyka - 49, piłka nożna - 41 i szachy - 40 członków.