1948 - 1949

Opublikowano w Historia

W marcu 1948 roku klub liczył około 600 członków w następujących sekcjach:
- kajakowej, koszykówki, lekkiej atletyki, piłki nożnej, siatkówki, szachów, tenisa stołowego, sekcji bokserskiej.

Po wyjeździe do Szczecina H. Lasoty ósmym Prezesem PILICY zostąje Stefan Jaworski (VIII).
Jest to okres reorganizacji w polskim sporcie a mianowicie
1949 - powołanie związkowych pionów sportowych
1947-1949 - ówczesny UWF i PW wprowadza przynależność branżową klubów.
1951 - likwidacja związków sportowych.