1945 - 1948

Opublikowano w Historia

Życie było silniejsze, ci co przeżyli już w marcu 1945 roku zaczęli myśleć o reaktywowaniu klubu. Dyrektor Państwowej Fabryki Sztucznego Jedwabiu Nr 1 (PFSJ) Wacław Ciecierski przyjął do pracy na stanowisko kierownika sportu Tadeusza Idzikowskiego, absolwenta C.LW.F.

Pierwsze środki zebrano z organizacji zabawy tanecznej w dniu 13.4.1945 roku. Następni dyrektorzy firmy inż. Tadeusz Rosner i inż. Liwowski udzielili klubowi wyłączności na dochody z zabaw tanecznych i rozpoczęli odbudowywanie obiektów sportowych. W połowie maja 1945 roku ukształtował się pierwszy po II wojnie światowej zarząd klubu:
Prezes Wacław Piernikarski (1945-1946) (V)
Wiceprezes Kazimierz Surowiecki
Sekretarz Franciszek Astel
Gospodarz Tadeusz Idzikowski
Skarbnik Władyslaw Gielzak
Powołano sekcje kajakową i piłkarską, bokserską, lekkoatletyczną i kolarską. Walne zgromadzenie w 1946 roku wybrało na:
Prezesa Kazimierza Surowieckiego (1946) (VI)
Po tragicznej śmierci Kazimierza Surowieckiego (1.05.1946.) Prezesem został Henryk Lasota (VII) Wiceprezes Tadeusz Wilczyński Gospodarz Aleksander Sobolewski
Skład Zarządu F. Astel, W. Gielzak, Stefan Jaworski, Leon Koprowski, Emilian Lewandowicz, Mirosław Ostrowski i Edward Szczepaniak.
Przyjęto nazwę klubu - KS PILICA. Klub został objęty patronatem Związku Zawodowego Włókniarzy i przez pewien czas nosil nazwę:
Włókienniczy Związkowy Klub Sportowy PILICA
W 1945 r. klub dysponował niewielkim pomieszczeniem w pałacyku przy ul. Spalskiej, w którym mieściły się wszystkie organizacje społeczno-polityczne Zakładu. Zarząd zabiegał usilnie o budowę boiska i salę treningową, którą przyznano klubowi w 1947 r. Jesienią 1946 r. podjęto starania o przywrócenie tytułu własności boiska byłego SOKOŁA użytkowanego przez tartak położony przy ul. Spalskiej. Dyrekcja PFSJ i Zarząd Klubu otrzymały ten obiekt i rozpoczęły prace ziemne i budowlane. Plan obiektu na parceli o powierzchni 2743,5 m2 opracował i budową kierował inż. Feliks Kwaśniewski. Mimo, iż nie wykonano całego projektowanego zakresu prac, powstał obiekt przystosowany do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych oraz meczów piłkarskich i koszykówki. Otwarcie stadionu nastąpiło 19 września 1948 r.